Hotline hỗ trợ
0936 482 799

Vòng bi côn kép 2 dãy

Vòng bi 352040

Đường kính trong (d) = 200mm

Đường kính ngoài (D) = 310mm

Độ dày (B) = 152mm

Vòng bi côn 2 dãy được thiết kế để chịu tải trọng hướng tâm và tải trọng huớng trục từ 2 phía. Loại vòng bi này được dùng trong tình huống tải trọng đặt trước để đạt được độ cứng hơn và độ chính xác hoạt động của trục.

Vòng bi này thường được sử dụng trong các máy nghiền, máy cán, ngành công nghiệp nặng như khai khoáng…….