Hotline hỗ trợ
0936 482 799

Vòng bi chặn trục

Vòng bi 51222

Đường kính trong (d) = 110mm

Đường kính ngoài (D) = 160mm

Độ dày (B) = 38mm
Vòng bi chặn được thiết kế để chịu tải dọc trục. Có các kiểu thiết kế chặn lực dọc trục ở một hướng và hai hướng cũng như với bệ đỡ để điều chỉnh độ lệch hướng kính. Vòng bi được chế tạo rời để dễ lắp đặt.

  • Vòng bị chặn một hướng : Bao gồm 1 vòng đệm trục, 1 vòng đệm ổ và một cụm vòng cách lắp với các viên bi. Vòng bi chặn được thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận nên việc tháo lắp tương đối đơn giản vì từng chi tiết có thể tháo lắp riêng lẻ với nhau. Vòng bi chặn một hướng chỉ chịu được tải dọc trục theo một hướng và do đó chỉ định vị dọc trục theo một hướng.Vòng bi chặn không thể chịu được bất kỳ tải trọng hướng kính nào.
  • Vòng bi chặn hai hướng: Bao gồm một vòng đệm trục và hai vòng đệm ổ và hai cụm vòng cách lắp với các viên bi. Vòng bi chặn hai hướng được thiết kế tháo rời từng bộ phận nên việc tháo lắp cũng tương đối đơn giản. Vòng đệm ổ và cụm vòng cách với viên bi cũng tương tự  như loại vòng bi chặn một hướng. Vòng bi chặn hai hướng cũng có thể chịu được tải trọng dọc trục theo cả hai hướng, nhờ đó có khả năng định vị dọc trục theo cả hai hướng. Tương tự, vòng bi chặn hai hướng cũng không thể chịu được tải trọng bất kỳ hướng kính nào.